Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH YÊN BÁI

(10/09/2019)

* Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)

- Sáng 07h30' - 11h30'

- Chiều: 13h30' - 17h30'

* Địa điểm: Phòng Tiếp công dân - Thanh tra tỉnh Yên Bái. số 963 đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên bái, tỉnh Yên Bái.

Quy chế tiếp công dân

(31/10/2017)

QUY CHẾ

Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Yên Bái
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Nội quy tiếp công dân

(31/10/2017)

Nội Quy tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h