Tin Hoạt động >> Chính trị

Cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14/04/2021 08:22:43 Xem cỡ chữ Google

Cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 13/4/2021, toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên Thanh tra tỉnh đã dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham gia thảo luận, bổ sung, góp ý, tham gia vào các nội dung chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bội Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kết thúc Hội nghị, 100% cán bộ, công chức, đảng viên Thanh tra tỉnh tiến hành viết thu hoạch (viết tay) theo yêu cầu./.

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h