Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

01/04/2022 12:21:22 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/3/2022, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải và toàn thể thành viên Đoàn thanh tra

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Theo Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 16/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác quản lý thu, chi, điều hành ngân sách; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2021. Việc có liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm có 09 thành viên do đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn.

 

Đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

 

Đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 30/QĐ-TTr ngày 16/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái về việc tiến hành thanh tra Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Nêu mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Đồng chí Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, đồng chí Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện chấp hành nghiêm các nội dung thanh tra theo Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 16/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021. Cuộc thanh tra được thực hiện trong thời gian 45 ngày, với nhiều nội dung, lĩnh vực khác nhau. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 664/TTr-NV.I ngày 21/12/2021.

Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Hồng Toàn, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ I

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h