Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

21/04/2022 10:20:09 Xem cỡ chữ Google
Ngày 20/4/2022, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 40/QĐ-TTr ngày 06/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, nguồn vốn dự án, đề án và nguồn thu, chi khác của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Dự hội nghị về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Trưởng đoàn thanh tra cùng toàn thể thành viên Đoàn thanh tra, về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 2571/QĐ-UBND ngày 22/11/2021. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2021. Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra có thể thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tuỳ theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt.

Trong quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. Đồng thời chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của các đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo phòng chuyên môn ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h