Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Công bố Quyết định Thanh tra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái

06/05/2022 08:07:09 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/5/2022, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thiện - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTr ngày 26/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn dự án và các nguồn thu, chi khác tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

 Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Nguyễn Tiến Thiện - Trưởng phòng Nghiệp vụ VI làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thiện đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái ngay sau buổi công bố Quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 641/TTr-NV.VI ngày 10/12/2021.

Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Khánh Ly – Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h