Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX

09/05/2022 02:14:59 Xem cỡ chữ Google
Theo Báo cáo số 49/BC-TTr ngày 29/4/2022 của Thanh tra tỉnh Yên Bái, trong tổng số 47 kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX có 03 kiến nghị chưa được giải quyết (không nêu rõ nguyên nhân, lý do chưa được giải quyết), 02 kiến nghị đang giải quyết và 42 kiến nghị đã giải quyết. Trong 42 kiến nghị đã giải quyết, có 10 kiến nghị đã được giải quyết một phần và đang tiếp tục thực hiện; một số nội dung báo cáo của sở, ngành chưa đi vào giải quyết trọng tâm các kiến nghị của cử tri hoặc chưa nêu rõ nội dung phần việc đã triển khai thực hiện.

Đảm bảo các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được phản ánh đầy đủ, chính xác, gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời (Nguồn ảnh: Cổng thông tin HĐND tỉnh Yên Bái)

Để tiếp tục giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, ngày 04/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1290/UBND-TKTH về việc tiếp tục xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình tập trung giải quyết dứt điểm, thấu đáo các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là đối với 03 kiến nghị chưa được giải quyết nhưng chưa nêu rõ nguyên nhân, lý do và các kiến nghị đang được giải quyết. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ báo cáo và làm rõ nguyên nhân, lý do chưa xem xét, giải quyết đối với 02 kiến nghị của cử tri xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ và cử tri xã An Lương, huyện Văn Chấn; Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh báo cáo làm rõ các phần việc và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Từ đó, giúp củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thanh tra tỉnh tiếp tục là đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, phục vụ Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn coi trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h