Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh tổ chức xét, công nhận sáng kiến, giải pháp, ý tưởng áp dụng tại đơn vị năm 2022

19/12/2022 02:03:28 Xem cỡ chữ Google
Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp xét duyệt và công nhận các sáng kiến, ý tưởng cải tiến liên quan đến các công tác và giải pháp trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan. Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng cùng 09 đồng chí thành viên Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh.

Tại cuộc họp, thư ký Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh đã thông qua danh sách tổng hợp các ý tưởng, sáng kiến của 28 tác giả, nhóm tác giả của các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh.

Các thành viên Hội đồng đã xem xét, phân tích đánh giá, chỉ rõ những ưu, nhược điểm, tính mới và khả năng áp dụng của từng sáng kiến, giải pháp; khả năng mang lại lợi ích thiết thực, không trùng với nội dung sáng kiến đã được công nhận trước đó hoặc đã có cá nhân, nhóm cá nhân đề nghị công nhận trước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; nâng cao năng suất lao động, công tác, tiết kiệm về thời gian, phạm vi ảnh hưởng tại cơ quan.

Sau khi các thành viên Hội đồng sáng kiến phân tích, đánh giá từng hồ sơ, Hội đồng thống nhất tiến hành chấm điểm từng sáng kiến, ngày 09/12/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTr về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022, kết quả có 12 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng được Hội đồng sáng kiến Thanh tra tỉnh công nhận./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h