Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

20/03/2023 05:44:32 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh năm 2023. Đây là năm thứ hai Thanh tra tỉnh Yên Bái triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị; Dự và chứng kiến Hội nghị bốc thăm có các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan được xác minh tài sản, thu nhập.

Đồng chí Đậu Đinh Năng - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh phổ biến hình thức bốc thăm
Đồng chí Đậu Đinh Năng - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh phổ biến hình thức bốc thăm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: "Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (trừ những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) đang công tác tại 10 cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trong các ngành, lĩnh vực, gồm: (1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (2) Sở Khoa học và Công nghệ; (3) Sở Giáo dục và Đào tạo; (4) Sở Giao thông vận tải; (5) Sở Công Thương; (6) Sở Tài nguyên và Môi trường; (7) Sở Y tế; (8) Sở Tài chính; (9) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; (10) Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.

Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm. Qua bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 54/531 người được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023, cụ thể: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04 người được xác minh); Sở Khoa học và Công nghệ (01 người được xác minh); Sở Giáo dục và Đào tạo (13 người được xác minh); Sở Giao thông vận tải (04 người được xác minh; Sở Công thương (02 người được xác minh); Sở Tài nguyên và Môi trường (07 người được xác minh) Sở Y tế (14 người được xác minh); Sở Tài chính (02 người được xác minh); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (06 người được xác minh); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (01 người được xác minh).

Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là công tác thường xuyên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó, nhằm làm rõ, đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập giúp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm đối với người kê khai theo quy định của pháp luật.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h