Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

04/05/2023 04:27:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Ngày 28/4/2023, Thanh tra tỉnh tổ Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự và truyền đạt tại Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Chiến, Thanh tra viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thúy - Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các đồng chí Ủy  viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, một số đồng chí là Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; công chức được phân công hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập và công chức làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương; cùng toàn thể công chức cơ quan Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập; các quy trình trong việc xác minh tài sản, thu nhập; việc tổ chức kê khai, quản lý bản kê khai và cơ chế phối hợp trong kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai lần đầu, kê khai hàng năm; kê khai cái gì, những đối tượng phải kê khai… Đồng thời, trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thúy - Trưởng khoa Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt tại Hội nghị

 

Các đồng chí Giảng viên trường Cán bộ Thanh tra và báo cáo viên của Thanh tra tỉnh giải đáp thắc mắc của học viện về kê khai tài sản, thu nhập

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện có hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của  đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 1035-CV/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; Công văn số 3905/UBND-NC ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định, hướng dẫn về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập. Tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, công khai, không nộp bản kê khai, kê khai không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực...

Ba là, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo của Luật Phòng, chống tham nhũng; về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập nói riêng.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đồng chí học viên đã có điều kiện nắm chắc thêm các kiến thức, kỹ năng thực hiện hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h