Tin Hoạt động >> Chính trị

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra tỉnh Yên Bái năm 2023

16/08/2023 11:14:40 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023. Ngày 14/8/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt có tập thể lãnh đạo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các phòng, đơn vị và trưởng các đoàn thể của Thanh tra tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; trên mỗi lá phiếu có 3 ô, tương ứng với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Các đồng chí tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh Thanh tra tỉnh đều có 12/12 phiếu tín nhiệm cao (=100%).

Đồng chí Đậu Đinh Năng, Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ V, Thanh tra tỉnh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Bên cạnh đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ hội để các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h