Tin Hoạt động >> Chính trị

Công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

16/09/2023 05:26:02 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố Quyết định số 152/QĐ-TTr ngày 07/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình; việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Dự Hội nghị về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra cùng toàn thể thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND thị xã Nghĩa Lộ có đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND, trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND thị xã Nghĩa Lộ.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 2322/QĐ-UBND ngày 24/11/2022. Thời kỳ thanh tra được chia thành các mốc gắn với nội dung thanh tra, cụ thể:

+ Từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2022 đối với nội dung thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình; việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

+ Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2022 đối với nội dung thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, có thể kiểm tra để làm rõ.

Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra có thể thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra UBND thị xã Nghĩa Lộ

Cũng tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra. Theo đó, các đồng chí đã báo cáo tóm tắt kết quả việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình; việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện trong thời kỳ được thanh tra. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

 

Đồng chí Chủ tịch (nữ) và Phó Chủ tịch (nam) UBND thị xã Nghĩa Lộ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các lĩnh vực được thanh tra

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị UBND thị xã Nghĩa Lộ ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Khánh Ly, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h