Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Phú Thọ

16/10/2023 10:07:25 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TĐC ngày 03/10/2023 của Cụm thi đua số V - Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số V, Thanh tra Chính phủ năm 2023, ngày 13/10/2023, Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Đoàn kiểm tra của Thanh tra tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua năm 2023; đánh giá kết quả chấm điểm công tác thi đua năm 2023 đối với Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 và biểu tự chấm điểm của Thanh tra tỉnh Phú Thọ. Căn cứ các tiêu chí thi đua của Thanh tra Chính phủ và trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được năm 2023. Thanh tra tỉnh Phú Thọ tự chấm điểm cho các phong trào thi đua năm 2023 đạt 980 điểm. Với kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị Cụm thi đua số V bình xét, đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Thanh tra tỉnh Phú Thọ làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong đoàn quan tâm và tiến hành chấm điểm các tiêu chí thi đua năm 2023. Theo đó, đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái nhất trí với số điểm do Thanh tra tỉnh Phú Thọ tự chấm và ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị. Đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua để hoàn thành Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, Cụm Thi đua số V - Thanh tra Chính; thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu thi đua mà ngành thanh tra tỉnh Phú Thọ đã đăng ký năm 2023.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h