Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình thực hiện.

08/11/2023 02:05:20 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 16/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái về việc thanh tra Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, vừa qua, tại trụ sở Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Dự Hội nghị về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra cùng toàn thể thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Yên Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện và trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 2322/QĐ-UBND ngày 24/11/2022. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2015 đến hết 31/12/2022. Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra có thể thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn Thanh tra nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra

Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra. Theo đó, đồng chí đã báo cáo tóm tắt đã báo cáo tóm tắt kết quả quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình thực hiện, giai đoạn 2015-2022. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình báo cáo tóm tắt các nội dung được thanh tra

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật, thực hiện đảm bảo theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Yên Bình ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Khánh Ly, Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h