Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2019)

29/08/2019 10:28:59 Xem cỡ chữ Google

Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2019)

          Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân hướng tới dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2019). Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn tổ chức giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn nêu trên.

Giải có tham gia của 22 vận động viên, trong đó: vận động viên nữ: 03; vận động viên nam: 19. Sự nhiệt tình tham gia của các vận động viên (ngoài các vận động viên là đoàn viên Chi đoàn thanh niên, còn có các vận động viên lớn tuổi) đã góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h