Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”

09/09/2019 04:11:41 Xem cỡ chữ Google

(100% đảng viên, quần chúng Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị)

         Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương và sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 09/9/2019, Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” với sự tham gia của 100% công chức, đảng viên cơ quan, chi bộ.

          Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị sinh hoạt chuyên đề; nêu lại nội dung và giá trị cốt lõi của Di chúc, báo cáo tóm tắt những thành tựu, kết quả đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, Chi bộ Thanh tr tỉnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Đ/c Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu quán triệt mội số nội dung tại Hội nghị)
(Đ/c Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu quán triệt mội số nội dung tại Hội nghị)

               Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Vũ Quang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện phần thảo luận.

(Đ/c Vũ Quang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì thảo luận tại Hội nghị)

            Phần thảo luận có 07 ý kiến tham luận đại diện cho 07 Tổ đảng. Các ý kiến tham luận đã tập trung vào những nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; những thành tích nổi bật của các Tổ đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ, từ đó đề xuất được những phương hướng công tác cho thời gian tiếp theo.

(Đ/c Nguyễn Giang Nam - Đại diện Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Trần Anh Tuấn - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ 1 tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ II tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Tạ Đức Dũng - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ III tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Nguyễn Bình Hà - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ IV tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Đỗ Thị Minh Nhâm - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ V tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Nguyễn Thị Trang - Đại diện Tổ đảng Phòng Nghiệp vụ VI tham luận tại Hội nghị)
(Đ/c Nguyễn Đức Mạnh - Đại diện Tổ đảng Văn phòng tham luận tại Hội nghị)

           Qua Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đã được học tập, thấm nhuần ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

(Đ/c Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ kết luận Hội nghị)

           Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các đồng chí tại Hội nghị; các chủ đề tham luận được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khái quát được đầy đủ các mặt công tác của ngành; đã gắn được trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đề ra được những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của tỉnh, của đất nước.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h