Tin Hoạt động >> Chính trị

Ngày 20/3/2020, đ/c Trần Nhật Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

20/03/2020 03:40:02 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh chúc mừng Đại hội

         Với chủ đề  “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022”  Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã đề ra 09 chỉ tiêu về kinh tế, 06 chỉ tiêu về xã hội, 02 chỉ tiêu về môi trường và 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Từ đó, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng; quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường…

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ,
Chánh Thanh tra tỉnh chúc mừng Đại hội

                Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Mai Quốc Ngữ giữ chức vụ Bí thư; 02 đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư gồm: đ/c Lê Văn Thọ và đ/c Ngô Xuân Tuyển. Đại hội đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Văn Yên
chúc mừng BCH Đảng bộ xã Phong Dụ Hạ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h