Tin Hoạt động

Thanh tra Chính phủ tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

10/09/2021

Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/08/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

26/07/2021

Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/03/2021

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện Check - in/ Check – out y tế

23/02/2021

Hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện Check - in/ Check – out y tế

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra

13/01/2021

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h