Văn bản điều hành

Biểu mẫu phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2020
Số ký hiệu Mẫu biểu
Nội dung

- KẾT QUẢ CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

- BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

- THỐNG KÊ SỐ VỤ VIỆC KHIẾU KIỆN ĐÔNG NGƯỜI

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2020
Tệp đính kèm

2.BieuPCTN trinh HĐND.xls

3.Bieu giai quyet kien nghi cu tri.xls

4. Phụ lục kèm theo (04 biểu).xls

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h