Văn bản điều hành

Thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu 3862/UBND-VX
Nội dung

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 443/UBND-VX ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác có liên quan của các cơ quan Trung ương.

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2020
Tệp đính kèm

CV 3862 thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lự gia đình.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h