Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ
Tên cơ quan

THANH TRA TỈNH YÊN BÁI

Tên tiếng anh

Yen Bai State Inspection

Địa chỉ

Số 963 - Đường Yên Ninh – P. Minh Tân – Thành phố Yên Bái

Điện thoại

0216.3858060

Fax

0216.3858060

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h