Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyenkieuphuong2@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Đăng Bình

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyendangbinh@yenbai.gov.vn

 

3

Vũ Quang

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Vuquang@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Duy Tuyên

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyenduytuyen@yenbai.gov.vn

 

VĂN PHÒNG

1

Tạ Đức Dũng

Chánh Văn phòng

Taducdung@yenbai.gov.vn

 

2

Vũ Minh Thuận

Phó Chánh

Văn phòng

Vuminhthuan@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chánh

Văn phòng

Nguyenminhtuan2@yenbai.gov.vn

 

4

Phan Văn Thành

Kế toán

Phanvanthanh@yenbai.gov.vn

 

5

Trần Thị Bích Vân

Văn thư

Tranthibichvan@yenbai.gov.vn

 

6

Trần Đại Quyền

Thanh tra viên

Trandaiquyen2@yenbai.gov.vn

 

7

Hoàng Hà Khánh Ly

Chuyên viên

Hoanghakhanhly@yenbai.gov.vn

 

8

Hà Thị Thu Hương

Chuyên viên

Hathithuhuong2@yenbai.gov.vn

 

9

Nguyễn Văn Tiến

Lái xe

   

10

Lưu Quốc Lập

Lái xe

   

11

Trần Mạnh Cường

Bảo vệ

   

12

Nguyễn Vi Sinh

Bảo vệ

 

 

13

Lê Thị Ninh

Nhân viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ I

1

Hà Trường Thành

Trưởng phòng

Hatruongthanh@yenbai.gov.vn

 

2

Ngô Hồng Toàn

Phó Trưởng phòng

Ngohongtoan@yenbai.gov.vn

 

3

Trần Anh Tuấn

Thanh tra viên chính

Trananhtuan3@yenbai.gov.vn

 

4

Trần Sỹ Thọ

Thanh tra viên

Transytho@yenbai.gov.vn

 

5

Tô Minh Tiến

Thanh tra viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ II

1

Nguyễn Đức Mạnh

Trưởng phòng

Nguyenducmanh@yenbai.gov.vn

 

2

Phạm Văn Thiết

Phó trưởng phòng

Phamvanthiet@yenbai.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Minh Nhâm

Thanh tra viên chính

Dothiminhnhara@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trang

Thanh tra viên

Nguyenthitrang@yenbai.gov.vn

 

5

Hoàng Đặng Quốc Trinh

Thanh tra viên

Hoangdangquoctrinh@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ III

1

Hoàng Thị Ca

Trưởng phòng

Hoangthica@yenbai.gov.vn

 

2

Hà Chí Học

Phó trưởng phòng

Hachihoc@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Bình Hà

Thanh tra viên chính

Nguyenbinhha@yenbai.gov.vn

 

4

Hoàng Kim Muôn

Thanh tra viên

Hoangkimmuon@yenbai.gov.vn

 

5

Bùi Thanh Vân

Thanh tra viên

Buithanhvan2@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ IV

1

Lương Đức Thiện

Trưởng phòng 

Luongducthien@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

Nguyenthanhhuyen2@yenbai.gov.vn

 

3

Hoàng Đức Trà

Thanh tra viên

Hoangductra@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Giang Nam

Thanh tra viên

Nguyengiangnam@yenbai.gov.vn

 

5

Đào Văn Hoan

Thanh tra viên

Daovanhoan@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ V

1

Đậu Đinh Năng

Trưởng phòng

Daudinhnang@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

Nguyenquanghuy@yenbai.gov.vn

 

3

Phạm Trọng Thịnh

Thanh tra viên chính

Phamtrongthinh@yenbai.gov.vn

 

4

Lê Đình Vinh

Thanh tra viên chính

Ledinhvinh@yenbai.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Thanh tra viên

Nguyenthihongphuc@yenbai.gov.vn

 

6

Hà Khánh Điệp

Thanh tra viên

Hakhanhdiep@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ VI

1

Nguyễn Tiến Thiện

Trưởng phòng

Nguyentienthien@yenbai.gov.vn

 

2

Phạm Thị Phương

Phó trưởng phòng

Phamthiphuong@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Bảo Ngọc

Thanh tra viên chính

Nguyenbaongoc@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Tùng Diệp

Thanh tra viên

Nguyenthitungdiep@yenbai.gov.vn

 

5

Trần Đức Uyên

Thanh tra viên

Tranducuyen@yenbai.gov.vn

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h