Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra

   

2

Nguyễn Đăng Bình

Phó Chánh Thanh tra

Nguyendangbinh@yenbai.gov.vn

 

3

Vũ Quang

Phó Chánh Thanh tra

Vuquang@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Duy Tuyên

Phó Chánh Thanh tra

   

VĂN PHÒNG

1

Tạ Đức Dũng

Chánh Văn phòng

Taducdung@yenbai.gov.vn

 

2

Vũ Minh Thuận

Phó Chánh Văn phòng

Vuminhthuan@yenbai.gov.vn

 

3

Lương Đức Thiện

Phó Chánh Văn Phòng

Luongducthien@yenbai.gov.vn

 

4

Hoàng Đặng Quốc Trinh

Thanh tra viên

   

5

Phan Văn Thành

Kế toán

Phanvanthanh@yenbai.gov.vn

 

6

Trần Thị Bích Vân

Thủ Quỹ

Tranthibichvan@yenbai.gov.vn

 

7

Trần Đại Quyền

Thanh tra viên

   

8

Hoàng Mạnh Hùng

Văn thư

Hmhung@yenbai.gov.vn

 

9

Nguyễn Văn Tiến

Lái xe

Nguyenvantien@yenbai.gov.vn

 

10

Lưu Quốc Lập

Lái xe

Luuquoclap@yenbai.gov.vn

 

11

Trần Mạnh Cường

Bảo vệ

Tranmanhcuong@yenbai.gov.vn

 

12

Lê Thị Ninh

Nhân viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ I

1

Lưu Bá Tỉnh

Trưởng phòng

Luubatinh@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

Nguyenquanghuy@yenbai.gov.vn

 

 

3

Phạm Văn Thiết

Phó trưởng phòng

Phamvanthiet@yenbai.gov.vn

 

4

Trần Sỹ Thọ

Thanh tra viên

   

5

Ngô Hồng Toàn

Chuyên Viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ II

1

Nguyễn Đức Mạnh

Trưởng phòng

Nguyenducmanh@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó trưởng phòng

NmTuan@yenbai.gov.vn

 

3

Trần Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

   

4

Nguyễn Thị Tùng Diệp

Thanh tra viên

   

5

Nguyễn Ngọc Thạch

Thanh tra viên

Nguyenngocthach@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ III

1

Hoàng Thị Ca

Trưởng phòng

Hoangthica@yenbai.gov.vn

 

2

Hà Chí Học

Phó trưởng phòng

Hachihoc@yenbai.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Minh Nhâm

Phó trưởng phòng

Dothiminhnham@yenbai.gov.vn

 

4

Hoàng Kim Muôn

Thanh tra viên

Hoangkimmuon@yenbai.gov.vn

 

5

Hoàng Đức Trà

Thanh tra viên

Hoangductra@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ IV

1

Hà Trường Thành

Trưởng phòng 

Hatruongthanh@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Bình Hà

Phó trưởng phòng

Nguyenbinhha@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

Nguyenthanhhuyen@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Thanh tra viên

Nguyenthihongphuc@yenbai.gov.vn

 

5

Nguyễn Giang Nam

Chuyên viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ V

1

Đậu Đinh Năng

Trưởng phòng

Daudinhnang@yenbai.gov.vn

 

2

Phạm Trọng Thịnh

Phó trưởng phòng

Phamtrongthinh@yenbai.gov.vn

 

3

Lê Đình Vinh

Phó trưởng phòng

Ledinhvinh@yenbai.gov.vn

 

4

Bùi Thanh Vân

Thanh tra viên

   

5

Hà Khánh Điệp

Chuyên viên

   
         

PHÒNG NGHIỆP VỤ VI

1

Nguyễn Tiến Thiện

Trưởng phòng

Nguyentienthien@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Bảo Ngọc

Phó trưởng phòng

Nguyenbaongoc@yenbai.gov.vn

 

3

Phạm Thị Phương

Phó trưởng phòng

Phamthiphuong@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trang

Thanh tra viên

Nguyenthitrang@yenbai.gov.vn

 

5

Trần Đức Uyên

Thanh tra viên

Tranducuyen@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h