Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyenkieuphuong2@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Đăng Bình

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyendangbinh@yenbai.gov.vn

 

3

Vũ Quang

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Vuquang@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Duy Tuyên

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Nguyenduytuyen@yenbai.gov.vn

 

VĂN PHÒNG

1

Tạ Đức Dũng

Chánh Văn phòng

Taducdung@yenbai.gov.vn

 

2

Vũ Minh Thuận

Phó Chánh

Văn phòng

Vuminhthuan@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chánh

Văn phòng

Nguyenminhtuan2@yenbai.gov.vn

 

4

Phan Văn Thành

Kế toán

Phanvanthanh@yenbai.gov.vn

 

5

Trần Thị Bích Vân

Văn thư

Tranthibichvan@yenbai.gov.vn

 

6

Trần Đại Quyền

Thanh tra viên

Trandaiquyen2@yenbai.gov.vn

 

7

Hoàng Hà Khánh Ly

Chuyên viên

Hoanghakhanhly@yenbai.gov.vn

 

8

Hoàng Mạnh Hùng

Nhân viên

Hoangmanhhung2@yenbai.gov.vn

 

9

Nguyễn Văn Tiến

Lái xe

   

10

Lưu Quốc Lập

Lái xe

   

11

Trần Mạnh Cường

Bảo vệ

   

12

Lê Thị Ninh

Nhân viên

   

PHÒNG NGHIỆP VỤ I

1

Hà Trường Thành

Trưởng phòng

Hatruongthanh@yenbai.gov.vn

 

2

Ngô Hồng Toàn

Thanh tra Viên

Ngohongtoan@yenbai.gov.vn

 

3

Trần Anh Tuấn

Thanh tra viên chính

Trananhtuan3@yenbai.gov.vn

 

4

Trần Sỹ Thọ

Thanh tra viên

Transytho@yenbai.gov.vn

 

5

Tô Minh Tiến

Thanh tra viên

 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ II

1

Nguyễn Đức Mạnh

Trưởng phòng

Nguyenducmanh@yenbai.gov.vn

 

2

Phạm Văn Thiết

Phó trưởng phòng

Phamvanthiet@yenbai.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Minh Nhâm

Thanh tra viên chính

Dothiminhnhara@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Trang

Thanh tra viên

Nguyenthitrang@yenbai.gov.vn

 

5

Hoàng Đặng Quốc Trinh

Thanh tra viên

Hoangdangquoctrinh@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ III

1

Hoàng Thị Ca

Trưởng phòng

Hoangthica@yenbai.gov.vn

 

2

Hà Chí Học

Phó trưởng phòng

Hachihoc@yenbai.gov.vn

 

3

Hoàng Kim Muôn

Thanh tra viên

Hoangkimmuon@yenbai.gov.vn

 

4

Hoàng Đức Trà

Thanh tra viên

Hoangductra@yenbai.gov.vn

 

5

Bùi Thanh Vân

Thanh tra viên

Buithanhvan2@yenbai.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Thanh tra viên

Nguyenthihongphuc@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ IV

1

Lương Đức Thiện

Trưởng phòng 

Luongducthien@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Thanh Huyền

Phó trưởng phòng

Nguyenthanhhuyen2@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Bình Hà

Thanh tra viên chính

Nguyenbinhha@yenbai.gov.vn

 

5

Nguyễn Giang Nam

Thanh tra viên

Nguyengiangnam@yenbai.gov.vn

 

6

Đào Văn Hoan

Thanh tra viên

Daovanhoan@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ V

1

Đậu Đinh Năng

Trưởng phòng

Daudinhnang@yenbai.gov.vn

 

2

Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

Nguyenquanghuy@yenbai.gov.vn

 

3

Phạm Trọng Thịnh

Thanh tra viên chính

Phamtrongthinh@yenbai.gov.vn

 

4

Lê Đình Vinh

Thanh tra viên chính

Ledinhvinh@yenbai.gov.vn

 

5

Hà Khánh Điệp

Thanh tra viên

Hakhanhdiep@yenbai.gov.vn

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ VI

1

Nguyễn Tiến Thiện

Trưởng phòng

Nguyentienthien@yenbai.gov.vn

 

2

Phạm Thị Phương

Phó trưởng phòng

Phamthiphuong@yenbai.gov.vn

 

3

Nguyễn Bảo Ngọc

Thanh tra viên chính

Nguyenbaongoc@yenbai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Tùng Diệp

Thanh tra viên

Nguyenthitungdiep@yenbai.gov.vn

 

5

Trần Đức Uyên

Thanh tra viên

Tranducuyen@yenbai.gov.vn

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h