Khiếu nại tố cáo >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

15/03/2017 08:12:01 Xem cỡ chữ Google
Chiều 7/10, tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị, thành phố đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực Tạ Văn Long cùng lãnh đạo một số ngành, địa phương dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Số vụ việc, đơn thư và số công dân đến KNTC giảm.

Hệ thống pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC từng bước được hoàn thiện; mô hình cơ quan tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân cơ bản được triển khai đồng bộ; công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, điểm nóng được quan tâm, đặc biệt xử lý kịp thời, hiệu quả trước tình huống, diễn biến phức tạp; ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được nâng lên; nhiều vụ việc bức xúc được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Giai đoạn từ năm  2012 - 2015, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 1,5 triệu lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (giảm 4,3% so với giai đoạn 2008 - 2011) với 778.703 vụ việc (giảm 6,3%). Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 305.847 đơn KNTC (giảm 54,6% so với giai đoạn 2008 - 2011) với 231.186 vụ việc (giảm 53,3%); giải quyết 170.450/200.129 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (đạt trên 85,2%).

Qua giải quyết KNTC đã thu hồi về cho Nhà nước gần 373,9 tỷ đồng, 274 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 11.618 công dân với số tiền 512 tỷ đồng và trên 418 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.072 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 197 vụ với 183 người.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, Thanh tra Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo toàn ngành tiến hành 8.950 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC tại 18.441 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện gần 3.000 đơn vị có vi phạm, kiến nghị xử lý trên 4.300 tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình KNTC về đất đai, lĩnh vực nhà ở, quy hoạch xây dựng…, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà các các cấp, các ngành đạt được trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp: quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành tăng cường quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến, quyết định giải quyết của các bộ, ngành chức năng của Trung ương.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thường xuyên cập nhật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường và nâng cao trách nhiệm, tập trung chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, chú trọng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách…

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h