Tin Hoạt động >> Kinh tế

Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh do đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ và xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái.

22/04/2019 02:31:57 Xem cỡ chữ Google
Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh do đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ và xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái.

1

Thưc hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Sáng ngày 12/4/2019, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh do đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn, phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Văn Yên đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, là xã Thanh tra tỉnh được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

            Trọng tâm buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã cùng bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Theo đó, kế hoạch trong năm 2019, xã Phong Dụ Hạ thực hiện giảm nghèo đối với 152 hộ (chiếm 15,07% số hộ nghèo trên địa bàn xã); thành lập mới 09 tổ hợp tác sản xuất các sản phẩm đặc trưng, năng suất cao của xã.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

            Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh tiếp tục làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

            Theo kế hoạch, năm 2019, xã Phong Dụ Thượng thực hiện giảm nghèo đối với 180 hộ (chiếm 15,41% tổng số hộ nghèo toàn xã); tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

            Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đảng ủy, UBND hai xã căn cứ tình hình thực tế và tập quán canh tác, sản xuất kinh doanh của đồng bào các dân tộc tại địa phương để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao nhất; phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc xóa đói, giảm nghèo; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, huy động tối đa các nguồn lực để 02 xã phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h