Tin Hoạt động

Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

26/07/2021

Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/03/2021

Chỉ thị số 05 /CT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện Check - in/ Check – out y tế

23/02/2021

Hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện Check - in/ Check – out y tế

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra

13/01/2021

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025)

02/11/2020

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2020-2025)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h