Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái năm 2023

30/09/2023

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành. Làm tốt công tác này sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

28/09/2023

Ngày 25/9/2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Một số kết quả trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Yên Bái trong 9 tháng năm 2023

25/09/2023

9 tháng năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

28/08/2023

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

25/08/2023

Vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản yêu cầu công chức, nhân viên, người lao động Thanh tra tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc.

Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái

25/08/2023

Từ ngày 28/2/2023 đến ngày 20/7/2023, Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn huyện Trấn Yên và thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Ngày 23/8/2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h