Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Thanh tra tỉnh Yên Bái triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S)

24/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày 22/02/2023. Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S đã tổ chức tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S cho cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh.

Một số giải pháp nhằm góp phần cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số thành phần liên quan đến ngành Thanh tra trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2023

27/06/2023

Thực hiện Công văn số 1544/UBND-TH ngày 26/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của ngành, Thanh tra tỉnh đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện điểm số và thứ hạng Chỉ số PCI tỉnh Yên Bái năm 2023 đối với một số chỉ số thành phần liên quan đến ngành Thanh tra trong Chi số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

28/09/2023

Ngày 25/9/2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023

07/10/2023

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QR trong bài).

Tỉnh Yên Bái ban hành Công văn tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Tỉnh Yên Bái ban hành Công văn tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

13/01/2024

Ngày 24/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 4002/UBND-TC về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h