Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và tài chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

28/09/2023

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 20/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái về việc thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao, ngày 28/9/2023, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

Công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

16/09/2023

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố Quyết định số 152/QĐ-TTr ngày 07/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình; việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.

Yên Bái tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

Yên Bái tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

26/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1695/KH-TTCP ngày 26/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 22/8/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 10/CT-TTg) về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

Đảng ủy Thanh tra tỉnh giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các văn bản của Trung ương đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh

25/08/2023

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 30/6/2023 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với Chi bộ Văn phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Thanh tra tỉnh.

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra tỉnh Yên Bái năm 2023

16/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 23/6/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023. Ngày 14/8/2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra.

17/07/2023

Thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 13/7/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ).

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h