Văn bản điều hành

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Số ký hiệu 130/2020/NĐ-CP
Nội dung

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2020
Tệp đính kèm

Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h