Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023

21/11/2022 02:30:21 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 18/11/2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của 23 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có đối tượng trùng lắp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Kết luận số 525-KL/TU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2023.

Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh đã rà soát, phát hiện 82 đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến và đề xuất về phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo kế hoạch của các ngành, địa phương

 

Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Qua đó, đã quán triệt và đề nghị các ngành thống nhất, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng, cơ quan bị chồng chéo, trùng lặp. Đặc biệt là nghiêm túc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 45 doanh nghiệp, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi trước khi thống nhất phương án xử lý chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã trao đổi, qua đó đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương trong năm 2023.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h