Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và tài chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

28/09/2023 10:46:41 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTr ngày 20/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái về việc thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao, ngày 28/9/2023, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

Đồng chí Vũ Quang, Phó Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi công bố Quyết định thanh tra

Dự Hội nghị về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra; đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra. Về phía Công ty có ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên trong Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các bộ phận thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 16/6/2023. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2022 đến thời điểm ban hành Quyết định thanh tra, nếu có nội dung liên quan đến trước thời kỳ thanh tra, có thể kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Đồng chí Hà Trường Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn Thanh tra nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra

Thay mặt Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty  đã báo cáo tóm tắt kết quả việc quản lý, sử dụng đất đai và tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao giai đoạn từ năm 2022 đến nay. Đồng thời, ông Khoa cũng đề nghị các bộ phận trực thuộc tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao báo cáo tóm tắt nội dung các lĩnh vực được thanh tra

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

 

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h