Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

04/12/2018 02:30:03 Xem cỡ chữ Google
Sáng 03/12/2018, Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí Thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

1

                  Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh (46 công chức, nhân viên trong đó có 42 đảng viên) tham dự học tập Chỉ thị.

              Tại Hội nghị, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã mời đồng chí Hà Thị Lan Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Chính trị tỉnh Yên Bái tới truyền đạt những nội dung, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 23-CT/TW; khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin; những giá trị bền vững của chỉ nghĩa Mác-Lênin; những thành tựu đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt nam từ năm 1986 đến nay.

Đồng chí Hà Thị Lan Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Chính trị tỉnh Yên Bái truyền đạt tại Hội nghị
Đồng chí Hà Thị Lan Phương, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Chính trị tỉnh Yên Bái truyền đạt tại Hội nghị

                Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh thực hiện viết Bài thu hoạch cá nhân về học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h