Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thanh tra tỉnh Yên Bái công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

02/10/2019 01:49:11 Xem cỡ chữ Google

(Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Yên Bái)

          Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 và Văn bản số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Ngày 30/9/2019, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tiến hành công bố Quyết định số 168/QĐ-TTr ngày 26/9/2019  về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái; Quyết định số 169/QĐ-TTr ngày 26/9/2019 về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

(Công bố Quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái)
(Công bố Quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái)

         Theo Quyết định, nội dung thanh tra gồm: Thanh tra quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế: Thanh tra việc đóng BHYT, thực hiện các chế độ BHYT; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT; việc trình, phân bổ và sử dụng quỹ BHYT chi quản lý bộ máy, đầu tư xây dựng, chi khác; việc ký kết, thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; công tác giám định thanh quyết toán; việc xử lý vi phạm trong sử dụng quỹ BHYT và một số các nội dung khác có liên quan; Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2014 đến 31/8/2019; thời hạn thanh tra là 70 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc thanh tra thực tế tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Trần Nhật Tân - Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ với các nội dung được dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, quy chế của Đoàn thanh tra và các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm, tạo sự đồng thuận cao; đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch thanh tra.

(Đồng chí Trần Nhật Tân - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo)

          Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc, trao đổi; phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h