Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái

03/03/2022 05:18:43 Xem cỡ chữ Google
Ngày 03/3/2022, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái. Dự buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó phòng thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái và toàn thể thành viên Đoàn thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Theo Quyết định số 24/QĐ-TTr ngày 22/02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước, nguồn vốn dự án, đề án và nguồn thu, chi khác của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2021. Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra có thể thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tuỳ theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm có 12 thành viên do bà Hoàng Thị Ca, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Thanh tra tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn.

Description: https://b-f5-zpcloud.zdn.vn/4635084557629247613/cdfea54f1207dd598416.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Ca, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Thanh tra tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái.

 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu tại Văn bản số 388/UBND-KHTH ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 298-KL/TU ngày 27/01/2022 của Tỉnh ủy. Cuộc thanh tra được thực hiện trong thời gian 45 ngày, với nhiều nội dung và thành viên đoàn thuộc nhiều cơ quan. Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 81/TTr-NV.III ngày 23/02/2022.

Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Description: https://f26-zpc.zdn.vn/8774072460617491377/abeb7e122c59e307ba48.jpg

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, ông  Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra và chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái chấp hành nghiêm các nội dung thanh tra theo Quyết định số 24/QĐ-TTr ngày 22/02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái. Đề nghị Trung tâm tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Đại Quyền, Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h