Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022)

29/11/2022 04:33:43 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, ngành Thanh tra với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, Uỷ ban Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và nay là Thanh tra Chính phủ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra cũng luôn thể hiện và giữ gìn phẩm chất “Hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ”, “Trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm”.

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022)

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường: Thanh tra tỉnh, đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và trong quá trình giải quyết các công việc hằng ngày của công chức làm công tác thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố...

- Công tác thanh tra đang được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra. Phương pháp tiến hành thanh tra đang được đổi mới theo hướng tích cực, chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra được nâng lên. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

- Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt: Năm 2022, tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến nay đã quá hạn nhưng chưa được xem xét, giải quyết; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài. Kết quả xác minh, tham mưu phương án giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện tốt, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp, các ngành và công dân.

- Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tăng cường, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên: Thanh tra tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ này, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Do đó, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, nhất là việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Công tác xây dựng lực lượng của Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái được thực hiện đạt kết quả tốt. Thanh tra tỉnh chú trọng hơn đến việc chỉ đạo công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh tự nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác hành chính - quản trị tiếp tục được thực hiện tốt, đáp ứng sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. Tiếp tục rà soát lại các nội quy, quy chế... để sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, bảo đảm thực hiện toàn diện, thống nhất, có chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác.

Năm 2023, tiếp tục phát huy các mặt tích cực, tập trung khắc phục những hạn chế, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Yên Bái sẽ luôn nỗ lực, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.

* Một số hình ảnh các cơ quan, địa phương chúc mừng Thanh tra tỉnh nhân Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022)

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h