Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

19/12/2022 02:08:12 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tổ chức và thực hiện pháp luật, Thanh tra tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện công tác này với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thanh tra nói riêng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 06/01/2022 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức tuyên truyền. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể:

Thanh tra tỉnh đã thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Yên Bái và ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh. Thực hiện đăng tải trên 70 tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác của ngành trên Trang thông tin điện tử; tích cực hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật do các sở, ngành, địa phương phát động, tổ chức; tiếp tục duy trì, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan với gần 100 đầu sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, làm cơ sở để cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ...

Trong năm đã tổ chức 02 lớp tập huấn, trong đó: 01 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 122 cán bộ, công chức ngành thanh tra toàn tỉnh; 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 133 cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Yên Bái. Phối hợp với UBND huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập cho cho hơn 150 học viên là Trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức Tư pháp - hộ tịch, địa chính, văn phòng các xã, thị trấn… trên địa bàn huyện Văn Yên.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh Yên Bái đã nắm bắt kịp thời, có hệ thống các quy định của pháp luật, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và tăng cường trách nhiệm, năng lực trong việc thực thi các quy định của pháp luật. Đặc biệt, cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhân dân trong tỉnh cũng đã nhận thức rõ về quyền, nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, kéo dài, vượt cấp, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

Một số hình ảnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Thanh tra tỉnh năm 2022:

 

Thanh tra tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn và phối hợp với UBND huyện Văn Yên tổ chức tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thanh tra tỉnh đăng bảng điện tử hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022”

 Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h