Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

09/01/2023 04:44:03 Xem cỡ chữ Google
Ngày 04/01/2023, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh Yên Bái. Theo đó, năm 2022, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Thanh tra tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Thanh tra tỉnh đặc biệt quan tâm, trong năm đã hoàn thành 01 cuộc kiểm tra định kỳ đối với Chi bộ phòng Nghiệp vụ IV, 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ phòng Nghiệp vụ VI; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra tỉnh hoàn thành 01 cuộc kiểm tra định kỳ đối với Chi bộ phòng Nghiệp vụ I; công tác xây dựng và phát triển đảng viên được cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, không có tư tưởng cục bộ, bè phái, cá nhân trong công tác cán bộ...

Trong năm 2022, Cấp ủy Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành là thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố vào và phòng, chống tham nhũng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái vinh dự được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tại Hội nghị, các Chi bộ đã phát biểu tham luận các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ như công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng người cán bộ thanh tra theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm của tỉnh Yên Bái Thực trạng; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra… các đồng chí Đảng viên đã thảo luận về nhưng ưu điểm, hạn chế, mặt làm được, mặt chưa làm được trong quá trình công tác; đồng thời đã đề xuất những giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm trong năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Bí thư các Chi bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo đơn vị phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo hoạt động của từng Chi bộ về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, cùng nhau đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h