Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra

09/01/2023 04:50:51 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06/01/2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 ngành Thanh tra. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Thanh tra tại điểm cầu Yên Bái

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn; đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh cùng lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 của toàn ngành thanh tra. Theo đó, trong năm 2022, ngành Thanh tra đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 382.491 lượt công dân, tiếp nhận 385.768 đơn thư các loại, giải quyết 22.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88,8%. Ngành Thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của 10.662 người, trong đó có 02 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; phát hiện 51 vụ việc với  83 người liên quan đến tham nhũng.

Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai 191 cuộc thanh tra (trong đó 61 cuộc thanh tra hành chính và 130 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 1.095,62 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 1.095,62 triệu đồng; ban hành 297 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4.916,53 triệu đồng. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.554 lượt công dân. Toàn tỉnh có 06 đoàn đông người (gồm 03 đoàn tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; 01 đoàn tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 02 đoàn tại huyện Lục Yên). Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước là 84 đơn với 84 vụ việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những khó khăn và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Tập trung bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thanh tra tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương; mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Tổng Thanh tra hứa với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian tới./.

 Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h