Tin Hoạt động >> Chính trị

Thanh tra tỉnh Yên Bái công bố Quyết định thanh tra đối với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái.

04/05/2023 03:37:39 Xem cỡ chữ Google
Tại trụ sở Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi công bố Quyết định thanh tra

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTr ngày 19/4/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh tiên hành thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; chế độ với người lao động; công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái.

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 07 thành viên, do đồng chí Đậu Đinh Năng - Trưởng phòng Nghiệp vụ V, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Đậu Đinh Năng đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thay mặt Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái, ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Đức cũng đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái phát biểu tại buổi công bố thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h