Tin Hoạt động >> Chính trị

Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

20/02/2023 04:20:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/02/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, Ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022

Ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 09/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn vốn chương trình, dự án và nguồn thu, chi khác. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (Trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 09/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn vốn chương trình, dự án và nguồn thu, chi khác. Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (Trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do Bà Hoàng Thị Ca - Trưởng phòng Nghiệp vụ III Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Thanh tra đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thay mặt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn vốn chương trình, dự án và nguồn thu, chi khác, giai đoạn 2020 - 2022 của đơn vị. Đồng thời, đề nghị các bộ phận trực thuộc tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

Bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái  báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung được thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế hoạt động đoàn Thanh tra, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị./.

Khánh Điệp, Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h