Tin Hoạt động >> Chính trị

Công bố Quyết định thanh tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.

22/02/2023 01:55:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/02/2023, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố Quyết định số 21/QĐ-TTr ngày 14/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn vốn dự án và nguồn thu, chi khác của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Dự hội nghị về phía Thanh tra tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Tạ Đức Dũng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra cùng toàn thể thành viên Đoàn thanh tra, về phía Cơ sở cai nghiện ma túy có đồng chí Lê Công Huấn, Giám đốc Cơ sở cùng các đồng chí lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc đơn vị.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 2322/QĐ-UBND ngày 24/11/2022. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2022. Quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra có thể thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Đoàn Thanh tra gồm 07 thành viên, do đồng chí Tạ Đức Dũng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Đức Dũng đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Đồng chí Tạ Đức Dũng, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Lê Công Huấn, Giám đốc cơ sở cai nghiện tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn vốn dự án và nguồn thu, chi khác của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2020 - 2022. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các phòng trực thuộc tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Đồng chí Lê Công Huấn, Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy nêu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các lĩnh vực được thanh tra

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái chỉ đạo phòng chuyên môn ngay sau buổi công bố quyết định thanh tra tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h