Tin Hoạt động >> Chính trị

Công bố Quyết định Thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

20/02/2023 02:11:57 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/02/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TTr ngày 10/02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình và việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn huyện Văn Yên.

Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo chế độ). Tùy theo tình hình cụ thể có thể mở rộng hoặc rút ngắn thời kỳ, thời hạn thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra UBND huyện Văn Yên

 Đoàn Thanh tra gồm 08 thành viên, do đồng chí Hà Trường Thành - Trưởng phòng Nghiệp vụ I làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Trường Thành đã nêu những nội dung chính của cuộc thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra; thống nhất cách thức, phương pháp làm việc, mối quan hệ giữa đối tượng thanh tra và Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện trân trọng cảm ơn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra. Theo đó, đồng chí đã báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình và việc tạo lập quỹ đất, dự án phát triển quỹ đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2020 - 2022. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh tra kịp thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra theo quy định.

Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên nêu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các lĩnh vực được thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Văn Yên tiến hành bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra và gửi báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thực hiện đúng theo nội dung thanh tra đã được phê duyệt, công tâm, khách quan, khoa học, thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phát ngôn, thực hiện nghiêm quy định không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị./.

Khánh Ly - Văn phòng Thanh tra tỉnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h