Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số B1

16/03/2022 07:54:47 Xem cỡ chữ Google
Thanh tra Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2022.

Buổi làm việc của cán bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái. Ảnh: Bùi Bình

Theo đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh mới được ban hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh cho công chức, người lao động trong cơ quan.

Thông qua các cuộc thanh tra, tuyên truyền đến các doanh nghiệp về các quy định mới của pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; quyền, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước, của doanh nghiệp để doanh nghiệp có biện pháp tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thống nhất nhận thức và có thái độ hành xử kiên quyết không "lót tay" cho cán bộ, công chức, viên chức; không chấp nhận chi những khoản chi phí “bôi trơn" để được hưởng những lợi ích, những “ưu tiên" ngoài quy định của pháp luật.

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật về thi hành công vụ, thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch, chống nạn “lót tay” và nhận “lót tay” để hạn chế tối đa việc phát sinh các khiếu nại, tố cáo trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp.

Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Thiết lập các kênh thông tin đa dạng, thuận lợi, bảo mật thông tin về khiếu nại, tố cáo để doanh nghiệp chủ động, kịp thời khiếu nại, tố cáo về những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác nội dung thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp qua số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử  của Thanh tra tỉnh để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Nguyễn Kiều Phương cho rằng, mục đích của kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp góp phần nâng xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh trong tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số B1.

Đồng thời yêu cầu khi thực hiện kế hoạch phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ban, ngành UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về Chỉ số B1.

Chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm: Chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí, chi phí rủi ro pháp lý và chi phí không chính thức.

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật có thể được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật.

Nguồn: Bùi Bình - Báo Thanh tra Chính phủ 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h