Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

16/03/2022 08:00:37 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 524-CV/ĐUK, ngày 01/3/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã đăng ký kết nối điểm cầu học trực tuyến cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt tại Hội trường Thanh tra tỉnh.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cơ quan Thanh tra tỉnh

Hội nghị được tổ chức vào ngày 04/3/2022, với điểm cầu chính tại VNPT Yên Bái, kết nối với trên 53 điểm cầu tại các cơ quan với gần 1500 đảng viên tham dự. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến cơ quan Thanh tra tỉnh Yên Bái có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể đảng viên, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của các văn bản, cụ thể:

- Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

- Hướng dẫn số 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

- Kế hoạch của cấp ủy các cấp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền hỗ trợ Chương trình.

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, phổ biến một số nội dung chỉ đạo của Đảng ủy đến các Chi bộ, đảng viên để tổ chức, triển khai thực hiện.

 

Trên cơ sở các văn bản được nghiên cứu, học tập, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại Quyền - Văn phòng Thanh tra tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h